دکه90 وب دکه 90 درمواردزیر: مذهبی طنز عاشقانه عجایب جوک خبری اختراع سخنان بزرگ دانستنی مدوزیبایی ماشین شعر علمی آموزشی حوادث اس ام اس تصویرزمینه آشپزی ودسر عمران سرگرمی فعالیت میکند http://dake90.mihanblog.com 2017-09-23T14:21:10+01:00 text/html 2017-08-16T09:35:50+01:00 dake90.mihanblog.com admin پاورپوینت مدیریت استراتژیک http://dake90.mihanblog.com/post/703 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/34208/پاورپوینت-مدیریت-استراتژیک/1307" target="_blank">پاورپوینت مدیریت استراتژیک</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/34208/پاورپوینت-مدیریت-استراتژیک/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=34208embzxomy.1cb053f8695-d415-4319-97d7-55d06e678611.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-مدیریت-استراتژیک"></a>دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت استراتژیک، در قالب ppt و در 295 اسلاید، قابل ویرایش، شامل برنامه ریزی، تعریف برنامه ریزی، ویژگی ها و خصوصیات مشترک برنامه ریزی ها، ویژگی های یک برنامه خوب، تعریف مدیریت استراتژیک، ویژگی های مشترک<a href="http://nikanlink.com/product/34208/پاورپوینت-مدیریت-استراتژیک/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-08-16T09:34:24+01:00 dake90.mihanblog.com admin پاورپوینت کتاب دینامیک سازه ها تألیف دکتر خسروبیگی http://dake90.mihanblog.com/post/702 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/35500/پاورپوینت-کتاب-دینامیک-سازه-ها-تألیف-دکتر-خسروبیگی/1307" target="_blank">پاورپوینت کتاب دینامیک سازه ها تألیف دکتر خسروبیگی</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/35500/پاورپوینت-کتاب-دینامیک-سازه-ها-تألیف-دکتر-خسروبیگی/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=355003pq4eizk.3yu10ec7bda-7171-4c49-91eb-1112ade0260b.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-کتاب-دینامیک-سازه-ها-تألیف-دکتر-خسروبیگی"></a>دانلود پاورپوینت کتاب دینامیک سازه ها تألیف دکتر خسروبیگی، در قالب ppt و در 407 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول: ضرورت آموزش و ارائه درس، فصل دوم: یادآوری اصول دینامیک سازه ها، فصل سوم: تحلیل سیستم های معادل یک درجه<a href="http://nikanlink.com/product/35500/پاورپوینت-کتاب-دینامیک-سازه-ها-تألیف-دکتر-خسروبیگی/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-08-16T09:32:48+01:00 dake90.mihanblog.com admin پروژه شبکه http://dake90.mihanblog.com/post/701 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank">پروژه شبکه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=1406nz4gudf4.wjt962583cd-9077-4f35-b5d1-ac5a0e4b6235.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پروژه-شبکه"></a>دانلود پروژه در مورد شبکه، در قالب word و در 122 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: شبکه چیست؟، فصل دوم: مقدمه، تاریخچه، Wireless چیست؟، كاربرد شبكه های بی سیم، استاندارد شبكه محلی بی سیم، شبكه های بی سیم و انواع WLAN, WPAN<a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-08-16T09:32:08+01:00 dake90.mihanblog.com admin پکیج نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در رشته نرم افزار http://dake90.mihanblog.com/post/700 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/35068/پکیج-نمونه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-مشاوران-سازمان-نظام-صنفی-رایانه-ای-کشور-در-رشته-نرم-افزار/1307" target="_blank">پکیج نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در رشته نرم افزار</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/35068/پکیج-نمونه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-مشاوران-سازمان-نظام-صنفی-رایانه-ای-کشور-در-رشته-نرم-افزار/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=6867ewlbpmud.gwzf021deba-3020-40c8-9d87-297565a375ef.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پکیج-نمونه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-مشاوران-سازمان-نظام-صنفی-رایانه-ای-کشور-در-رشته-نرم-افزار"></a>دانلود پکیج نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در رشته نرم افزار، در قالب pdf و در 26 صفحه. توضیحات: پکیج نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور. &nbsp;و آزمون و نمونه سوالات احراز<a href="http://nikanlink.com/product/35068/پکیج-نمونه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-مشاوران-سازمان-نظام-صنفی-رایانه-ای-کشور-در-رشته-نرم-افزار/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-08-16T09:30:22+01:00 dake90.mihanblog.com admin کتاب تاریخ بیهقی در قالب word http://dake90.mihanblog.com/post/699 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/19781/کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word/1307" target="_blank">کتاب تاریخ بیهقی در قالب word</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/19781/کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=55404u5wxouy.i3s6d936d2f-d758-45d8-9e39-98882cd3e518.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word"></a>دانلود کتاب تاریخ بیهقی در قالب word، در قالب word و در 251 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: 1-1-3- اوضاع اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران در دوره ساسانی، 1-3-4- مذاهب در دوره ساسانی، 1- مذهب زرتشت و آیین مزدیسنا، 2-<a href="http://nikanlink.com/product/19781/کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-08-16T09:28:01+01:00 dake90.mihanblog.com admin فایل اتوکد پروژه مسکونی طرح5 بام سبز http://dake90.mihanblog.com/post/698 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/34332/فایل-اتوکد-پروژه-مسکونی-طرح5-بام-سبز/1307" target="_blank">فایل اتوکد پروژه مسکونی طرح5 بام سبز</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/34332/فایل-اتوکد-پروژه-مسکونی-طرح5-بام-سبز/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=3948zjema31p.r2x92f15b8d-1400-4ea4-82f5-52e81ad69bc4.PNG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="فایل-اتوکد-پروژه-مسکونی-طرح5-بام-سبز"></a>دانلود فایل اتوکد پروژه مسکونی طرح5 بام سبز، در قالب فایل اتوکد dwg، قابل ویرایش. توضیحات: این فایل در سبک بام سبز بوده، دارای 2 نوع پلان مسکونی که یکی 7 طبقه پلان مبلمان و اندازه گذاری و 2 نما و 2 برش داره و دیگری، 3 پلان و 2 برش و &nbsp;1 نما داره.<a href="http://nikanlink.com/product/34332/فایل-اتوکد-پروژه-مسکونی-طرح5-بام-سبز/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-06-16T09:19:01+01:00 dake90.mihanblog.com admin تاریخ بیهقی http://dake90.mihanblog.com/post/697 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/19781/کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word/1307" target="_blank">کتاب تاریخ بیهقی در قالب word</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/19781/کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=55404u5wxouy.i3s6d936d2f-d758-45d8-9e39-98882cd3e518.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word"></a>دانلود کتاب تاریخ بیهقی در قالب word، در قالب word و در 251 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: 1-1-3- اوضاع اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران در دوره ساسانی، 1-3-4- مذاهب در دوره ساسانی، 1- مذهب زرتشت و آیین مزدیسنا، 2-<a href="http://nikanlink.com/product/19781/کتاب-تاریخ-بیهقی-در-قالب-word/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-06-16T09:18:11+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی http://dake90.mihanblog.com/post/696 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/24280/تحقیق-نظام-حقوقی-ایران-و-مراجع-صلاحیت-دار-بین‌المللی-در-مورد-تخلفات-ورزشی/1307" target="_blank">تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/24280/تحقیق-نظام-حقوقی-ایران-و-مراجع-صلاحیت-دار-بین‌المللی-در-مورد-تخلفات-ورزشی/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=12818kpacry0m.vve4c2c7f8c-7a7a-44d6-b95f-0086d79c5c58.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-نظام-حقوقی-ایران-و-مراجع-صلاحیت-دار-بین‌المللی-در-مورد-تخلفات-ورزشی"></a>دانلود تحقیق با موضوع پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی، در قالب word در 274 صفحه، قابل ویرایش، شامل الف) طرح مسئله، ب) ضرورت انجام تحقیق، ج) روش تحقیق، د) اهداف و كاربردهای تحقیق، ه)<a href="http://nikanlink.com/product/24280/تحقیق-نظام-حقوقی-ایران-و-مراجع-صلاحیت-دار-بین‌المللی-در-مورد-تخلفات-ورزشی/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-06-16T09:17:07+01:00 dake90.mihanblog.com admin شبیه سازی مقاله ترازکشن برق قدرت در محیط متلب به همراه گزارش کار و توضیح کامل نحوه شبیه سازی http://dake90.mihanblog.com/post/695 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/34668/شبیه-سازی-مقاله-ترازکشن-برق-قدرت-در-محیط-متلب-به-همراه-گزارش-کار-و-توضیح-کامل-نحوه-شبیه-سازی/1307" target="_blank">شبیه سازی مقاله ترازکشن برق قدرت در محیط متلب به همراه گزارش کار و توضیح کامل نحوه شبیه سازی</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/34668/شبیه-سازی-مقاله-ترازکشن-برق-قدرت-در-محیط-متلب-به-همراه-گزارش-کار-و-توضیح-کامل-نحوه-شبیه-سازی/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=34668045vouf4.u4m733517ac-bd00-4dc5-8dd2-8055a7d1a6ab.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="شبیه-سازی-مقاله-ترازکشن-برق-قدرت-در-محیط-متلب-به-همراه-گزارش-کار-و-توضیح-کامل-نحوه-شبیه-سازی"></a>دانلود شبیه سازی مقاله ترازکشن برق قدرت در محیط متلب به همراه گزارش کار و ارائه نتایج، در قالب pdf و در 16 صفحه و در قالب word و در 19 صفحه، به همراه فایل های متلب شیبه سازی، شامل دو مقاله تئوری موضوع و &nbsp;شبیه سازی های مربوطه، به شرح زیر<a href="http://nikanlink.com/product/34668/شبیه-سازی-مقاله-ترازکشن-برق-قدرت-در-محیط-متلب-به-همراه-گزارش-کار-و-توضیح-کامل-نحوه-شبیه-سازی/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-06-16T09:16:01+01:00 dake90.mihanblog.com admin پاورپوینت مدل سازی توربین ها http://dake90.mihanblog.com/post/694 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/34947/پاورپوینت-مدل-سازی-توربین-ها/1307" target="_blank">پاورپوینت مدل سازی توربین ها</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/34947/پاورپوینت-مدل-سازی-توربین-ها/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=15325guv5hotn.z2xad621cfb-9cab-457b-aa7d-bdff03e9234c.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-مدل-سازی-توربین-ها"></a>دانلود پاورپوینت با موضوع مدل سازی توربین ها، در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مدل سازی توربین ها، مدل سازی توربین بخار، مدل سازی توربین آبی، مقایسه پاسخ پله یک توربین بخار با توربین آبی، گاورنر، بارهای وابسته به فرکانس،<a href="http://nikanlink.com/product/34947/پاورپوینت-مدل-سازی-توربین-ها/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-03-28T15:21:33+01:00 dake90.mihanblog.com admin پروژه شبکه http://dake90.mihanblog.com/post/693 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank">پروژه شبکه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=1406nz4gudf4.wjt962583cd-9077-4f35-b5d1-ac5a0e4b6235.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پروژه-شبکه"></a>دانلود پروژه در مورد شبکه، در قالب word و در 122 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: شبکه چیست؟، فصل دوم: مقدمه، تاریخچه، Wireless چیست؟، كاربرد شبكه های بی سیم، استاندارد شبكه محلی بی سیم، شبكه های بی سیم و انواع WLAN, WPAN<a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-03-28T15:21:08+01:00 dake90.mihanblog.com admin رابطه روان‌شناسی و دین http://dake90.mihanblog.com/post/692 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank">رابطه روان‌شناسی و دین</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=nopic.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="رابطه-روان‌شناسی-و-دین"></a>پایان نامه<a href="http://nikanlink.com/product/13354/رابطه-روان‌شناسی-و-دین/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-03-28T15:20:44+01:00 dake90.mihanblog.com admin پروژه تعیین مسیرها و کاتست‌های مینیمال در یک سیستم دلخواه http://dake90.mihanblog.com/post/691 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/24161/پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه/1307" target="_blank">پروژه تعیین مسیرها و کاتست‌های مینیمال در یک سیستم دلخواه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/24161/پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=22632rqo1sylh.1z59ce24ec1-c128-48d2-9fd9-d3fab825d60a.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه"></a>دانلود پروژه با موضوع تعیین مسیرها و کاتست‌های مینیمال در یک سیستم دلخواه، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه پروژه: امروزه قابلیت اطمینان، نقش مهمی در سیستم‌های مختلف مانند مخابرات، حمل ونقل، خطوط انتقال و توزیع نیرو، خطوط انتقال<a href="http://nikanlink.com/product/24161/پروژه-تعیین-مسیرها-و-کاتست‌های-مینیمال-در-یک-سیستم-دلخواه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-27T09:48:56+01:00 dake90.mihanblog.com admin تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی http://dake90.mihanblog.com/post/690 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/24189/تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی/1307" target="_blank">تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/24189/تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=241894u4rmof4.0lic98c6d90-9d6e-43ed-ade3-ad9ce4f84750.png&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی"></a>دانلود تحقیق معماری در مورد مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی، در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بخش اول: معرفی محدوده پروژه، 1-1- موقعیت مکانی طرح، 1-6-1- امکانات زیربنایی، 1-6-2- امکانات اقامتی، 1-6-3- امکانات تفریحی<a href="http://nikanlink.com/product/24189/تحقیق-معماری-مرکز-تفریحی-ورزشی-رفاهی/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-02-25T20:53:07+01:00 dake90.mihanblog.com admin پروژه شبکه http://dake90.mihanblog.com/post/689 <link rel="stylesheet" href="http://nikanlink.com/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank">پروژه شبکه</a></h5><p><a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://nikanlink.com/HPicturer.ashx?img=1406nz4gudf4.wjt962583cd-9077-4f35-b5d1-ac5a0e4b6235.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پروژه-شبکه"></a>دانلود پروژه در مورد شبکه، در قالب word و در 122 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: شبکه چیست؟، فصل دوم: مقدمه، تاریخچه، Wireless چیست؟، كاربرد شبكه های بی سیم، استاندارد شبكه محلی بی سیم، شبكه های بی سیم و انواع WLAN, WPAN<a href="http://nikanlink.com/product/23648/پروژه-شبکه/1307" target="_blank" class="buy"><img src="http://nikanlink.com/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div>